Fraktionsvorsitz

Hans-Hinrich Sönksen

Vorsitzender

Mark Körholz

stv. Vorsitzender

Thomas Gabor

stv. Vorsitzender